Kunskap

Pusselbitarna Som Ersatter Business Warehouse I Nasta Generation Analytics

Pusselbitarna som ersätter Business Warehouse i nästa generation Analytics

Många företag och organisationer sitter idag med ett beslutsstöd i SAP Business Warehouse 7.x, inte sällan tillsammans med ett äldre affärssystem från SAP som ännu inte är uppgraderat till S/4. Oavsett när din organisation planerar att flytta till S/4 finns det all anledning att redan nu titta på vilka möjligheter som finns att ta på beslutsstödssidan. Resan till att lämna BW 7.x kan nämligen starta både före och tillsammans med uppgraderingen till S/4. Nästa generations beslutsstöd från SAP består av fem centrala delar som alla är en viktig pusselbit för att du skall kunna mäta och analysera din verksamhet.

Fyra skäl att välja SAP Data Warehouse Cloud

Förnyad utbildning är ett måste för att klara digitalisering och Industry 4.0