Implemas idé är att ta dig till framtidens affärssystem på ett smartare och effektivare sätt. Därför har vi under 20 års tid utvecklat en speciell metodik som minimerar tiden från idé till affärsnytta. Och vårt stegvisa arbetssätt passar lika bra om du ska utveckla ditt befintliga affärssystem eller implementera ett nytt. Framgångsreceptet? Dels utgår vi från standardlösningar från SAP och Microsoft. Dels tar vi lagom stora projektsteg med klart definierad tidplan, budget och affärsnytta. Sist men inte minst jobbar vi i team ihop med dig och din organisation. Det skapar engagemang, resultat och goda relationer, från första dagen och framåt. Allt detta har vi sammanfattat i ett begrepp: IMPLEMA WAY